Disclaimer

Disclaimer, copyright,privacy, verzending en overmacht

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website en webshop van www.specialinterior.nl en alle bijbehorende domeinnamen.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

1. De op deze website getoonde informatie wordt door Special Interior met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Special Interior verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Special Interior worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Special Interior aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

2. Hoewel Special Interior alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Special Interior niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

3. Verwijzingen naar sites die niet door Special Interior worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Special Interior uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Special Interior worden onderhouden wordt afgewezen.

Copyright

1. De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Special Interior, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site en hieraan gekoppelde social media activiteiten als Facebook en Twitter.

2. De inhoud van deze website als wel de inhoud van hieraan gekoppelde social media activiteiten mogen alleen worden gebruikt voor niet-commerciële-, privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site als wel de inhoud van hieraan gekoppelde social media activiteiten te vermenigvuldigen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Special Interior.

3. Opzettelijke schending van het auteursrecht wordt gezien als een misdrijf. Bij signalering van een overtreding zal de eigenaar van deze website (indien nodig) overgaan tot een juridische procedure tegen de overtreder.

Privacy

1. Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand op uw computer maximaal 2 jaar wordt opgeslagen. Door middel van het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om cookies te weigeren of eerder te verwijderen. De cookies die Special Interior plaatst bevatten anonieme informatie en worden gebruikt voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen onze website (door middel van Google Analytics). Deze informatie gebruikt Special Interior om de online dienstverlening te verbeteren.

Overmacht

Special Interior is nimmer aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze diensten omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen produktie-onderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

INTERESTED IN A CUSTOMIZED INTERIOR?

Feel free to contact us for more information. Our expert employees are happy to assist you.